Udv6: IKT i lovgivning

Flere ministerier og styrelse arbejder med IKT, og BVU*net er interesseret i at have kontakt med de relevante personer og samarbejde med dem om udvikling af IKT både i forhold til lovgivning, uddannelse, forskning og forankring i virksomheder og på byggesager.
Niels Haldor Bertelsen er formand for udvalget og medlemmer af Koordineringsrådet deltager i samarbejdsmøder.
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen