Udv3: DOB undervisning

2012 februar – Udvalg 3 arbejdet nærmer sig sin afslutning

Forfatter: Christian Bolding

Udvalg 3: DOB / MDB – Digital Byggesagsbehandling

BVU*net har fået følgende status fra Martin Nielsen, udvalg 3:

Nu er jeg/vi i gang med at få implementeret DOB i bygningskonstruktøruddannelsen.

Vi er et par stykker der har kigget på programmet, og kan ikke se andet end at det er noget de studerende vil tage imod uden forbehold.

Vi vil allerede fra 2. semester introducere DOB, og lade dem afprøve den digitale myndighedsbehandling. Efterfølgende regner vi med de studerende selv vil anvende programmet i den udstrækning det vil skabe værdi og afklaring for dem.

Vores overvejelser ved at bruge DOB har været at det næsten er for godt, forstået på den måde, at ved at de bruger portalen får de en facitliste der fortæller dem hvad der skal være i et myndighedssæt.

Det betyder at de ikke behøver at reflektere og selv diskutere sig frem til hvad det skal indeholde, hvilket ellers den didaktik vi helst vil arbejde ud fra på uddannelsen.

Vi ser det som en vigtig ting at de studerende har forstået opgaven og selv kommer frem til en løsning, men i dette tilfælde kan vi se at når kommunerne har lavet et værktøj, der kan være med til at afgrænse en arbejdsopgave og på den måde være med at til øge effektiviteten både for sig selv og for brugerne, så vil vi ikke stå tilbage for at udnytte det.

De studerende får et oplæg i myndighedsbehandlingen og hvilke krav der typisk er til et myndighedssæt, og så bliver de bedt om at gå ind på hjemmesiden og arbejde sig ud fra den. Vi opfordre dem til at logge ind med mail og password, da vi dermed undgår at komme til at sende ansøgningen ind til kommunen.

Jeg har snakket med Michael Larsen og har ydret ønske om at der blev lagt et eksempel ud på hvor detaljeret materialet skal være, det vil være til stor hjælp for os hvis der lå et eksempel på et ”et familiehus” og en fabriksbygning på ca. 2.000 m², da det er de bygninger de studerende arbejder med i 2. og 3. semester.

Jeg er ikke i tvivl om at det er et værktøj der letter processen og derved gerne skulle give plads til øget værdiskabelse.

Med venlig hilsen

Martin Nielsen MBV

Center for videregående byggeuddannelse

AARHUS TECH

2011 december – Udvalg 3 arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

Udvalg 3: DOB / MDB – Digital Byggesagsbehandling

Efter sidste møde i ”BIM klubben Aarhus” opstod der interesse for at få opstartet undervisningen i den digitale byggesagsbehandling.

Der blev nedsat et hurtigarbejdende udvalg, der skal udvikle grundlaget for undervisningsmaterialet til digitalt byggesagsbehandling.

DOB  (Digitalt Offentlig Byggesagsbehandling), er det midlertidige system, som i 2012 bliver erstattet af et opdateret system der hedder MDB (Min Digitale Byggesag).

Udvalget forventes nedlagt ultimo 2012 / primo 2012.

Resultatet forventes at blive et grundlag for undervisningsmateriale, der kan detaljeres og
tilpasses til hver enkelt faglig sektor (arkitekter, ingeniør m.m.).

Udviklingen sker sammen med Aarhus Tech, hvor materialet afprøves direkte i undervisningen – det udviklede grundlag for undervisningsmaterialet tilgår BVU*net og kan danne grundlag for et fortsat arbejde med en detailudvikling for de enkelte
uddannelsessektorer.

Dette kan ske i et nyt udvalg / eller gruppe
(gerne med de samme deltagere, som nuværende udvalg).

2011 November – BVU*net sekretariatet                                                                             Forfatter: Christian Bolding

BVU*net har etableret et nyt hurtigtarbejdende udvalg, som skal strukturere og udvikle grundlæggende undervisningsmateriale, til videns- og uddannelsesinstitutionerne, således at DOB (Digitalt Offentlig Byggesagsbehandling) kan indgå i undervisningen og den viden nyuddannede kommer ud med, til glæde for erhvervslivet.

På nærværende kontaktliste kan man se udvalgets medlemmer:

BVU_Udvalg 3_udvalgsmedlemmer_16-11-11

Hvis nogen har kommentarer til udvalgets arbejde, kan disse sendes til BVU*net sekratariatet, som straks vil videresende kommentarerne til udvalget.