Udv2: Filnavngivning

2011 december – Udvalg 2 – filnavngivning                                                                Forfatter: Christian Bolding

Udvalgets arbejde er tilendebragt og udvalget nedlægges, pr. 31.12.2011.

2011 november – Udvalg 2 – filnavngivning                                                                Forfatter: Christian Bolding

BVU*net´s medlemmer har indsendt høringssvar til bips i f. m. den høringsperiode der stoppede den 11.11.11.

BVU*net har været glade for den interesse medlemmer har haft overfor revideringen af F 104.

2011 august – Udvalg 2 – filnavngivning                                                                Forfatter: Christian Bolding

UCN har fremlagt bemærkning til kommende standarder til filhåndtering og filnavngivning i bips F104/204 (BVU-KR2 N32), som Koordineringsrådet og BVU*net mødet den 30.08.11 i Horsens har taget stilling til. UCN foreslår, at ændringer til bips F104/204 ikke medfører, at filer kun kan navngives på dansk, men at der skal være mulighed for at navngive filer både på engelsk og dansk. Årsagen til ønsket om dobbeltsprog er de mange projekter til udlandet, og de mange udenlandske studerende i uddan­nelses­institutionerne.

BVU*net sekretariatet har fremsendt BVU*net´s ønsker til bips.

BVU_filnavngivning_forslag_V1_05-10-11