Udv1: Softwareindkøb

2011 august – Udvalg 1 – Fælles indkøb af software, er etableret                              Forfatter: Christian Bolding

På BVU*net mødet den 30.08.11 i Horsens, blev der nedsat et 6 mands udvalg, som angivet i kontaktlisten, der er nævnt nedenstående.

Udvalget arbejder med projektet på grundlag af nedenstående forslag og fremlægger et resultat, eller delresultat på næste BVUnet møde.

BVU_Udvalg 1_udvalgsmedlemmer_01-09-11

2011 august – Udvalg 1 – Fælles indkøb af software, etableres                            Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

UCN har fremlagt konkret forslag til BVU*net om fælles indkøb af software til uddannelsesbrug. Årsagen er, at priserne på software er blevet meget dyrere, og det er blevet meget svært for de enkelte institutioner at forhandle med software leverandørerne. UCN foreslår, at institutionerne står sammen om indkøb af software og gennem mere strukturerede forhandlinger skaber bedre mulighed for at få rabatter og bedre vilkår.

Forslaget har været forelagt BVU*net´s koordineringsråd, som har indstillet til BVU*net at der nedsættes et udvalg.

BVU_fællesindkøb_forslag_v0_05-08-11