Udv4: Tænketank

Opfølgning på møde 1 den 7/9 2011
Ved Niels Haldor Bertelsen

BVU*net er blevet opfordret til at deltage i Tænketank for bygningsrenovering, som GI og Realdania i fællesskab har besluttet at oprette. Tænketankens medlemmer er repræsentanter fra byggeriets parter på direktørniveau, og de vil mødes otte gange i perioden fra september 2011 til november 2012. Koordineringsrådets formand Niels Haldor Bertelsen deltager fra BVU*net. Første møde er afholdt den 7/9 2011, kl. 9-12 i Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) i København. EBST sekretariatsbetjener tænketanken, og de finansieret af de to fonde.

På mødet den 7/9 2011 fremlagde de enkelte medlemmer forslag til vigtige initiativer, og de drøftede kommissorium for tænketanken, Hvidbog om bygningsrenovering Hvidbog om bygningsrenovering 2011 samt arbejdsplan for møderækken. Niels fremlagde forskellige forslag på mødet, som er uddybet i BVU’net opfølgning fra møde 1 med tilhørende præsentation.
Tænketank møde1 – BVU*net opfølgning
Tænketank møde1 – BVU*net præsentation

Medlemmer af BVU*net opfordres til at sende Niels forslag til følgende punkter senest den 30/9 2011, som kan fremlægges i tænketanken:

  1. Hvor og hvordan yder BVU*net sit bidrag i samarbejde med de andre parter i byggeriet til effektivisering og forbedring af bygningsrenovering i Danmark?
  2. Hvem har erfaring med screening af potentiale for innovation af bygningsrenovering og vil tilbyde at deltage i et initiativ herom i tænketanken?
  3. Hvilke segmenter af bygningsdele vurderes at have størst og mest realiserbart potentiale?
  4. Hvilken innovationsindsats og -omfang kan foreslås, og hvilken effekt forventes på er givet tidspunkt?