Udvalg

BVU*net kan oprette forskellige udvalg, som kan afklare forskellige problemstillinger, der har betydning for byggeriets produktivitet og kvalitetsudvikling samt medlemmernes formidlings- og uddannelsestilbud indenfor digitalisering, effektivisering og relaterede temaer. Udvalgene temagrupperne kan bestå at medlemmer fra BVU*net og deres samarbejdsparter. De vælger selv deres talsmand, som leder arbejdet i udvalget og er kontaktperson i BVU*net.

De enkelte udvalg  arbejder med de opgaver de har aftalt med Koordineringsrådet (KR), og de afleverer deres resultater til KR og præsenterer dem for medlemmerne i BVU*net og på www.BVUnet.dk.

Udvalgene fordeler selv de enkelte opgaver mellem deltagerne. Det tilstræbes at deltagerne deles om opgave, så ingen belastes væsentlig mere end andre. Rettighederne til det udarbejdede materiale reguleres af aftalen med KR samt den almene lovgivning om rettigheder.

Se nærmere herom i forretningsordenen BVU Forretningsorden

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen