Videninstitutioner og andre skoler

BVU*net arbejder med Forskning, Uddannelse og Formidling indenfor institutionssøjlen:
5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutioner-ne – kaldet “Vidensinstitutioner”.

På side beskrives uddannelser på videninstitutioner og andre skoler med relation til produktivitet, digitalisering og relaterede temaer.

Siderne er under opbygning.