TG 3. Uddannelse

2011 december Temagruppe 3a arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

TG3a: BIM byen                   

På KR4 mødet, den 07.12.11, kom mødedeltagerne med følgende kommentarer:

-      Fokus på BIMbyen som samlingspunkt for læring, på tværs af skolerne.

-      Aktiviteten kunne have fokus på den samlede proces.

-     Det kan være problematisk at markedsføre BIMbyen bredt indenfor byggeriet, da det
er skabt til undervisningssituationen og udvikles / ledes af studerende.

-      BIMbyen er ikke rettet mod erhvervslivet, men udelukkende mod formidling og
undervisning.

-      Netværket omkring BIMbyen er meget positiv for både studerende og undervisere, og kan udbredes til andre skoler end KEA.

-      Hvordan har KEA tænkt sig at denne udbredelse kan finde sted?

2011 december Temagruppe 3b arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

TG3b: Uddannelse

Per Kortegaard fremlagde på KR4 mødet, den 07.12.2011,
sit statusmateriale, hvoraf nogle af hovedpunkterne var:

-      Gruppens enkelte institutioner har kortfattet afklaret egen status for BIM i
uddannelsen.

-      For de fleste uddannelser er det ”op af bakke” – det er svært at implemtere BIM i
undervisningen.

-      BIM undervisningen betragtes som et fagligt specialiseret undervisning / forskning.

-      Forslag til efteruddannelse og MBA´er.

-      Overvejelser om 8 PhD´er der tilsammen dækker mange uddannelsesinstitutioner (universiteter) – Overvejelse om fælles forskningsinitiativer.

-      Der mangler repræsentation fra håndværkerskolerne i gruppen.

-     Der ligger mange store opgaver (og udfordringer) i uddannelsen af nye processer med
IKT.

-      Overvejelser om en fælles udtalelse til medlemmerne og ”skolepolitikerne”

Kommentarer til hovedpunkterne

-      Skal vi have en Vestgruppe (det har vi jo allerede nu) og en Østgruppe (tovholder
med tid til at opstarte denne gruppe).

-      Hidtidige undervisningssamarbejder på tværs mellem uddannelserne, er ikke altid lykkedes lige godt, på grund af den store forskellighed der er mellem uddannelserne, man
kan ikke udelukkende se på kompetencerne men skal også se på kulturforskelle.

-      Man skal som minimum tværfagligt vide, hvad hinanden gør uddannelsesmæssigt.

-      Man kan nå meget langt med at samarbejde med erhvervslivet og ikke kun med andre
institutioner – det er Standford University et godt eksempel på, deres
offentlige udviklingsstøtte er meget minimal.

-      Det vi laver i BVU*net skal være så interessant for erhvervslivet at de får et
ønske om at medfinansiere udviklingsarbejdet.

-      Det er vigtigt at vi er overbliksskabende for den samlede proces, fra ide til drift
– den procesmæssige model skal fremmes.

-      Erfaringsudveksling kompetencemæssigt med henblik på specialisering af underviserne på institutionerne.

-      Arbejde for forskning i det pædagogiske arbejde.

-      Efteruddannelse til institutionernes undervisere og erhvervslivets medarbejdere.

-      I det Nordjyske, har man opnået en stor tværfaglighed mellem uddannelserne.

-      Cuneco´s plan passer godt til fremdriften i BVU TG3b- også finansieringsmæssigt.

2011 august Temagruppe 3 er etableret (som 2 separate temagrupper)                  Forfatter: Christian Bolding

Temagruppen blev etableret på Medlemsmøde 2. den 30/8 2011 i Horsens og skal igang med projektarbejdet.

På grund af stor interesse for temaet blev temagruppen etableret som 2 separate temagrupper, hver med deres delemne:

Temagruppe 3a har fokus på BIM Byen og temagruppe 3 b har fokus på uddannelse.

Se nedenstående kontaktliste med navnene på temagruppens deltagere.

Deltagere i temagruppen opfordres til at kontakte tovholderen med forslag til opgaver og bidrag til indhold.

Temagruppe-3a_medlemmer_01-09-11

Temagruppe-3b_medlemmer_01-09-11

2011 august Temagruppe 3 etableres
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

Temagruppe 3 blev nedsat den 18/8 2011 på møde 3 i Koordineringsrådet med studieleder Claudio Spaziani Testa, KEA – Københavns Erhvervsakademi som tovholder.

Forslag til arbejdsområde: Temagruppen arbejder med undervisning i byggeriets digitalisering, produktivitet og kvalitet i og på tværs mellem arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere og andre. Der arbejdes også med digitalt undervisningsmateriale, værktøjer, projektopgaver og undervisning på byggesager på tværs af fagene. Undervisningen dækker grund- og efteruddannelser på skoler, i virksomheder og på byggepladser. Der arbejders også med erfaringsudveksling mellem lærere, efteruddannelse af dem og samarbejde mellem elever, lærlinge og studerende, som det fx sker i www.BIMbyen.dk.

Temagruppen er ved at organisere sig, og BVU-medlemmer og samarbejdsparter opfordres til at kontakte tovholderen med deres interessetilkendegivelse og forslag til opgaver og bidrag. Det kan fx ske på Medlemsmøde 2 den 30/8 2011 i Horsens.

BVU-medlemsmøde2 Dagsorden nhb110828

På medlemsmødet vil temagruppens navn (Forslag: Uddannelse, lærebøger, efteruddannelse og BIMbyen) og indhold blive drøftet med baggrund i oplægget:  TG3 Uddannelse – plan PKOnhb110829