TG 4. Regional forankring

2011 december Temagruppe 4 arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

TG4: Regional forankring

Asbjørn Levring fremlagde en status, på KR4 mødet den
07.12.2011, hvoraf nogle af hovedpunkterne var:

-      Gruppen har ikke udført arbejde eller holdt møder endnu.

-      Gruppen etablerer en blog, som kommunikationsplatform for gruppens arbejde.

-      Gruppen kan blive en slags organ for Best Praktice og med mulighed for forpligtende
samarbejde med erhvervet.

-      Erhvervet kan hjælpe med finansieringen, hvis det gruppen får op at stå, er interessant
for erhvervslivet  og giver giver en produktivitetsfremme.

-      Gruppen skal have midler til at være det samlende organ.

Kommentarer til hovedpunkterne:

-      Gruppen burde formidle regionale artikler / indlæg, der fortæller hvad BIM er (BIM teori / BIM metode). – den faglige udvikling af artikler og indlæg foregår i TG1 og TG3

-       Kan vi lave arrangementer på tværs af institutionerne.

-      Kan vi dele instruktionsvideoer, på tværs af institutionerne.

-      Det regionale arbejde kan måske fremme en revision af studieordninger.

-      Der skal skabes fælles forståelse for produktivitetsfremme og digitaliseringen helt
ned i de praktiske fora.

2011 august Temagruppe 4 er etableret                                                                              Forfatter: Christian Bolding

Temagruppen blev etableret på Medlemsmøde 2. den 30/8 2011 i Horsens og skal igang med projektarbejdet.

Se nedenstående kontaktliste med navnene på temagruppens deltagere.

Deltagere i temagruppen opfordres til at kontakte tovholderen med forslag til opgaver og bidrag til indhold.

 Temagruppe-4_medlemmer_01-09-11

2011 august Temagruppe 4 etableres
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

Temagruppe 4 blev nedsat den 6/5 2011 på møde 2 i Koordineringsrådet med konsulent Asbjørn Levring, Teknologisk Institut som tovholder.

Forslag til arbejdsområde: Temagruppen arbejder med hvorledes erfaringer og ny viden om digitalisering og produktivitet i byggeriet kan forankres i byggeerhvervet, så  det giver en hurtig og stor effekt i virksomheder og på byggerier. Temagruppen arbejder ud fra den filosofi, at dette bedst sker i et regionalt samarbejde mellem skoler og virksomheder og ud fra de lokale behov og muligheder. Temagruppen ser derfor på, hvorledes de forskellige informationer og erfaringer kan kanaliseres ud til de enkelte brugere, virksomheder og arbejdspladser.

Temagruppen er ved at organisere sig, og BVU-medlemmer og samarbejdsparter opfordres til at kontakte tovholderen med deres interessetilkedegivelse og forslag til opgaver og bidrag. Det kan fx ske på Medlemsmøde 2 den 30/8 2011 i Horsens.

BVU-medlemsmøde2 Dagsorden nhb110828

På medlemsmødet vil temagruppens navn (Forslag: Regional forankring i samarbejde med byggeerhvervet 3. BIM-aftaler, ydelsesbeskrivelser og informationsniveauer) og indhold blive drøftet med baggrund i oplægget: TG4 Forankring – plan ALEchb110829