TG 2. Bygningsdele

2011 december Temagruppe 2 arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

TG2:  Bygningsdelsinformationer

Kaj Jørgensen fremlagde på KR4 mødet, den 07.12.2011,sit statusmateriale,
hvoraf nogle af hovedpunkterne var:

-      Fokus i gruppen er ”Produktive processer.

-      Referat af møde fremsendt til alle KR medlemmer, næste møde d. 03.01.2012, på AAA (der er plads til alle i gruppen, der ønsker at være med).

-      Udnytte modellerne mere end i dag, især til FM/DV.

-      Optimering af mængdeudtræk (giver en stor værditilvækst); kan ”Billedprislisten” sættes i spil?

-      Egenskabsdata og modelserver er fokuspunkter.

-      Frivilligt arbejde indtil BVUnet 3 medlemsmødet, derefter finansiering.

-      Mangler fælles referenceramme for at optimere overblik.

-      Fokus på faser og personer og sammenhængen mellem disse.

Kommentarer til hovedpunkterne:

-         Firmaet DALUX har udviklet meget på anvendelsen af modeldata i FM.

Læs flere detaljer her:

BVU-Tema2-Gruppemøde-2011-08-30

2-BVU-Tema2-Gruppemøde-2011-11-07

2011 november Temagruppe 2 er suppleret med nye medlemmer                                                                                                                       Forfatter: Christian Bolding

Temagruppen arbejder med temaet og har fået suppleret gruppen med flere nye medlemmer.

Temagruppe-2_medlemmer_14-11-11

2011 august Temagruppe 2 er etableret                                                                              Forfatter: Christian Bolding

Temagruppen blev etableret på Medlemsmøde 2. den 30/8 2011 i Horsens og skal igang med projektarbejdet.

Se nedenstående kontaktliste med navnene på temagruppens deltagere.

Deltagere i temagruppen opfordres til at kontakte tovholderen med forslag til opgaver og bidrag til indhold.

Temagruppe-2_medlemmer_07-09-11

2011 august Temagruppen 2 etableres
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

Temagruppe 2 blev nedsat den 6/5 2011 på møde 2 i Koordineringsrådet med lektor Kaj A. Jørgensen, AAU – Aalborg Universitet som tovholder.

Forslag til arbejdsområde: Informationer om bygningsdele og rum herunder deres type, mængder, økonomi og egenskaber skaber sammenhæng mellem bygningen og byggevarer leveret til bygningen. Informationerne er forskellige i de forskellige anvendelser, men det er essentielle, at de både kan sammenkobles fysisk og i forhold til parametre, anvendelse og tid. Temagruppen arbejder med at identificere forudsætninger for og metoder til, at disse informationer kan gives mest mulig værdi og kan håndteres mest produktivt i hele forløbet.

Temagruppen er ved at organisere sig, og BVU-medlemmer og samarbejdsparter opfordres til at kontakte tovholderen med deres interessetilkendegivelse og forslag til opgaver og bidrag. Det kan fx ske på Medlemsmøde 2 den 30/8 2011 i Horsens.

BVU-medlemsmøde2 Dagsorden nhb110828

På medlemsmødet vil temagruppens navn (Forslag: Informationer om bygningsdele og rum – produktive processer) og indhold blive drøftet med baggrund i oplægget: TG2 Bygningsdele – plan KAJnhb110828