TG 1. Informationsniveauer

2011 december Temagruppe 1 – Arbejdet pågår

Forfatter: Christian Bolding

TG1:   Informationsniveauer

Jan Karlshøj fremlagde på KR4 mødet, den 07.12.2011, sit statusmateriale, hvoraf nogle af hovedpunkterne var:

-      IDM´er er centralt placeret i bips.

-      DICON er i gang med at forholde sig til IDM´erne.

-      IDM international, afstemmes i nationale råd.

-      Implementering af ny teknologi er problematisk og forsningen kan være 4-5 år efter
udviklingen.

-      Bruger man standarderne i implementeringen og bruger man objektorienteret
informationsudveksling.

-      Understøttelse til implementeringen og brugen på alle niveauer (fra blikkenslagersvenden til forskeren)

Kommentarer til hovedpunkterne:

-      Hvor er fyrtårnene i udviklingen, hvor er formidlingen til ”mestrene”

-      Hvorfor lærer vi ikke mere af andre landes erhvervsliv.

Læs flere detaljer her:

BVUnet_TG1_20111207

2011 august Temagruppe 1 er etableret                                                                              Forfatter: Christian Bolding

Temagruppen blev etableret på Medlemsmøde 2. den 30/8 2011 i Horsens og skal igang med projektarbejdet.

Se nedenstående kontaktliste med navnene på temagruppens deltagere.

Deltagere i temagruppen opfordres til at kontakte tovholderen med forslag til opgaver og bidrag til indhold.

Temagruppe-1_medlemmer_01-09-11

2011 august Temagruppe 1 etableres
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

Temagruppe 1 blev nedsat den 6/5 2011 på møde 2 i Koordineringsrådet med lektor Jan Karlshøj, DTU som tovholder.

Forslag til arbejdsområde: Genbrug af digitale informationer har ubegrænsede muligheder, og grænserne sættes kun af tid og penge. Det centrale spørgsmål er derfor: Hvordan fremskaffer man den nødvendige og tilstrækkelige information mest omkostningseffektivt? I starten af en byggeproces er der mest brug for informationer på et overordnet niveau, medens man senere har behov for mere detaljerede oplysninger. Informationsbehovet, som kan specificeres i en informationsleverancemanual, afhænger af stadet i processen, aktiviteten der skal gennemføres og aktøren som skal udføre den. Temagruppen ser på hvordan informationsbehov, tekniske krav og forholdet til BIM-aftaler og -ydelser, der indgås mellem byggeriets parter.

Temagruppen er ved at organisere sig, og BVU-medlemmer og samarbejdsparter opfordres til at kontakte tovholderen med deres interessetilkendegivelse og forslag til opgaver og bidrag. Det kan fx ske på Medlemsmøde 2 den 30/8 2011 i Horsens.

BVU-medlemsmøde2 Dagsorden nhb110828

TG1 BIM-ydelser – plan JAKnhb110828