Temagrupper

BVU*net kan oprette temagrupper, som kan behandle tværfaglige temaer af betydning for byggeriets produktivitet og kvalitetsudvikling og medlemmernes videntilbud indenfor digitalisering, effektivisering og relaterede temaer. Temagrupperne kan bestå at medlemmer fra BVU*net og deres samarbejdsparter, og hver temagruppe vælger selv sin tovholder, som leder arbejdet i temagruppen og er kontaktperson i BVU*net.

De enkelte temagrupper arbejder med de opgaver de har aftalt med Koordineringsrådet (KR), og de afleverer deres resultater til KR og præsenterer dem for medlemmerne i BVU*net og på www.BVUnet.dk. Temagrupperne fordeler selv de enkelte opgaver mellem deltagerne. Det tilstræbes at deltagerne deles om opgave, så ingen belastes væsentlig mere end andre. Rettighederne til det udarbejdede materiale reguleres af aftalen med KR samt den almene lovgivning om rettigheder.

BVU-temagrupper (BVU-TG) kan indenfor der deres arbejdsområde arbejde med udvikling, anvisninger og afprøvning, og de kan arbejde med hvorledes erfaringerne formidles, indarbejdes i uddannelserne og forankres regionalt i samarbejde med byggeerhvervet. Arbejdet i BVU-temagrupper ses både i et praktisk og teoretisk perspektiv, som er forankret i dansk lovgivning, standarder og international forskning. Arbejdet i BVU-temagrupper skal desuden være indsat i et innovationsperspektiv, som dokumenterbart bidrager til en effektivisering, digitalisering og kvalitetsudvikling af byggeriet.

Se nærmere om arbejdsformen i temagrupperne i forretningsordenen BVU Forretningsorden

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen