Pro3: Renoveringsuddannelse

Grundejernes Investeringsforening (GI) og Bygherreforeningen (BHF) har udpeget manglende uddannelse i bygningsrenovering som et problem for forbedring og billiggørelse af arbejdet med renovering af den danske bygningsmasse. Som et led i målsætningen om at sætte ‘Renovering på dagsordenen’ ønsker GI og BHF at gennemføre en undersøgelse blandt danske uddannelser med relation til byggeriet. Det drejer sig primært om de byggefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne. Parterne bag ‘Renovering på dagsordenen’ foreslår et samarbejde med BVU*net om undersøgelse af kompetencer på danske byggerelaterede uddannelser. BVU*net ønsker at indgå i samarbejde, og en kompetencegruppe er udpeget og arbejdet er gået i gang.
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

2012 marts: BVU*net foreslår kompetencegruppe og spørgeramme
BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige fagskoler i Danmark. BVU*net har i den forbindelse udpeget følgende til kompetencegruppen, der dækker de forskellige uddannelser:
- Ander Hermund, Kunstakademiets Arkitektskole, København
- Lisbeth Lindbo Larsen, Ingeniørhøjskolen København, Ballerup
- Lars Hartmann-Petersen, Københavns Erhvervsakademi, København
- Jan Ejlerskov Petersen, Byggeriets Uddannelse, København
- Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, er BVU*net’s tovholder for projekt 3.

BVU*net har desuden givet nogle ideer til spørgsmål, som Advice kan indarbejde i spørgerammen som grundlag for interview med kompetencegruppen og andre lærere på fagskolerne.  Pro3 Kompetencegruppe og spørgeramme
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

2012 februar: Koordineringsrådet ønsker samarbejde
Koordineringsrådet behandlede på sit møde den 2/2 2012 en henvendelse fra Advice på vegne af GI og BHF, hvor de foreslår et samarbejde med BVU*net om undersøgelsen. Koordineringsrådet var positiv overfor et samarbejde og foreslår bl.a. at BVU*net bidrager med en kompetencegruppe på 3-6 personer, som dækker de forskellige uddannelsesområder, og at BVU*nets kompetencegruppe deltager i et planlægningsmøde af kortlægningen og et evalueringsmøde af slutrapporten. BVU*net afventer nu svar på brev af 3/2 2012 til Advice. BVU*nets brev af 3/2 2012 til Advice om samarbejde
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen