Pro2: Build Up Skills

2011 juni: Ansøgning indsendt

Energistyrelsen ved Charlotte Vartou Forsingdal (tlf: 33 92 75 96 og e-post: cvf@ens.dk) har medio juni 2011  indsendt en fælles dansk ansøgning til EU med SBi, TI og Advice som partnere og med støtteskrivelser fra mange organisationer. BVU*net støtter ansøgningen og har 10/6 2011 indsendt Letter of Support til den danske ansøgning. BVU Letter of Support IEE Skills nhb110610 Byggeriets Uddannelser støtter ansøgning og har 10/6 2011 indsendt Letter of Support til den danske ansøgning. 11.06.10 – rzb – Letter of support – Byggeriets Uddannelser (a) Dete forventes at der kommer svar på ansøgningen i oktober 2011, og at projektet vil kunne starte primo 2012.
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

2011 maj: Koordineringsrådet møde 2

Byggeriets Uddannelser ved Rasmus Zier Bro (RZB) orienterede på møde 2 i Koordineringsråde den 6/5 2011 om mulighederne for dansk deltagelse i IEE-projektet ’Intelligent Energy Europa’ om analyse af energiuddannelser i håndværksfagene i Danmark. Projektets fulde titel er: ‘Integrated Initiative on Building Workforce Training and Qualification Initiative in the field of energy efficiency and renewable energy’. Projektet har ansøgningsfrist den 15. juni 2011. Rasmus Zier Bro (RZB), Byggeriets Uddannelser, er BVU*nets tovholder på projektansøgningen og kontaktperson i BVU*net.
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen