Pro1: cuneco og uddannelse

2o11 august: Forslag til hensigtserklæring
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

7/7 2011 blev der i Dansk Byggeri afholdt et møde mellem cuneco og BVU*net med deltagelse af Torben Klitgaard, Pernille Bechsgaard, Jan Karlshøj og Niels Haldor Bertelsen. Efter mødet udarbejdede Niels et forslag til hensigtserklæring med baggrund i input fra mødet. Forslag blev behandlet og godkendt på Koordineringsrådet den 18/8 2011 med nogle redaktioneller ændringer. Samtidig havde cuneco sendt forslag til kritik i organisationen, og ved brev af 26/8 2011 fra Torben godkendte cuneco udkastet inklusive cunicos logo. Hensigtserklæringen vil blive underskrevet på medlemsmødet den 30/8 2011. BVUnet-cuneco hensigtserklæring nhb110830

2011 maj: cuneco og muligheder for BVU*net
Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

En anledning til stiftelsen af BVU*net var bl.a. et udbud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om ’Videncenter for produktivitet og digitalisering’, som havde ansøgningsfrist den 15/6 2010. Udbuddet blev vundet af et konsortium med bips som projektleder. BVU*net indgår heri som den aktør, der skal sørge for at videncentrets resultater indarbejdes i uddannelserne. www.cuneco.dk

Samarbejdet med ’Center for produktivitet i byggeriet’ er blevet drøftet på møde om stiftelse af BVU*net den 13/1 2011 og på møder i Koordineringsrådet, hvor repræsentanter fra centret har deltaget og orienteret om projektets udvikling og stade.

BVU*net er ved at indgå aftale med Christian Koch, Aarhus Universitet, Handelse- og Ingeniørhøjskolen i Herning, som er partner i centret. Aftalen dækker en omkostning på 50.000 kr. til etablering af BVU*nets sekretariat i 2011, hvor Christian Bolding ansættes på AU-HIH.

Centret er for øjeblikket ved at kortlægge personlige kompetencer for nøglepersoner i branchen, så disse kan indgå som mulige aktører i det kommende arbejder. Centret har til det udviklet et spørgeskema til afdækning af nøglepersoners kompetencer i sektoren, som BVU*net har udsendt til medlemmerne på BVU*nets projektweb.

BVU*net arbejder desuden for at få en aftale med centret om samarbejde indenfor følgende indsatsområder:

  1. Klassifikation
  2. Egenskabsdata
  3. Informationsniveauer
  4. Opmålingsregler
  5. Videnportaler og resultater – implementering 1
  6. Uddannelse og læring – implementering 2
  7. Regional forankring – implementering 3
  8. Produktivitet og værdianalyse

På disse områder vil medlemmer af BVU*net kunne yde et væsentligt bidrage til videncentret vedrørende forskning, udvikling, standardisering, afprøvning, formidling og erfaringsforankring i uddannelse og regionalt i erhvervet i samarbejde med byggeriets parter.