Projekter

BVU*net kan deltage i udviklingsprojekter, som igangsættes og lederes af andre, når flere medlemmer deltager eller projektet styrker BVU*nets formål og visioner.

Der samarbejdes for tiden med Videncenter og produktivitet i byggeriet – cuneco, som er en stor offentlig satsning, der gennemføres i perioden 2010-2013.

BVU*net støtter også det fælles danske bidrag i en EU-ansøgning, som skal fremme energiuddannelserne i håndværksfagene.

BVU*net er ved formanden blevet medlem  af Tænketank for bygningsrenovering, som er igangsat af GI og Realdania, og som afholder 8 møder i perioden september 2011 til november 2012.