Organisation

BVU*net blev stiftet den 13. januar 2011 og var de første par år organiseret med et koordineringsråd som det ledende organ.

Pr. 15. November 2012 blev BVU*net ved stiftende generalforsamling omdannet til en forening. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamling.

Se nærmere om generalforsamling, bestyrelse og sekretariat, vedtægter, forretningsorden, referater mv. under menupunktet ‘Organisation’