Møde 4 – KADK, Holmen 7/12 2011

4. Møde i Koordineringsrådet 07. december 2011 kl. 10.00-14.00 på:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KAKD
Arkitektskolen, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K

  1. Indledning, dagsorden og referat
  2. Temagrupper, udvalg og medlemsmøde
  3. Projekter
  4. Samarbejde om uddannelse i og mellem de 5 institutionssøjler
  5. Administration, drift og formidling
  6. Konklusion, næste møde og eventuelt.

KR4 Holmen111207_Dagsorden

KR4 Holmen111207_REFERAT