Møde 4 KA-Holmen 7/5 2013

Det fjerde medlemsmøde blev afholdt på Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen den 07.05.2012 – kl. 10.00 / 13.30

Dagsorden for mødet vedlægges nedenstående:

130507_BVUmøde4_Program_LK_05-05-13

Mødet blev gennemført med 14 deltagere fra medlemsinstitutionerne, interessenter og samarbejdspartnere.

Dagsordenens interessante emner, blev drøftet på mødet:

  • Præsentation af forundersøgelse for cuneco
  • Præsentation af forslag til hovedprojekt
  • Implementering i hovedstadsregionen
  • Workshop om emner til ”Tænketank for renovering

Referat af medlemsmødet vedlægges nedenstående:

130507_BVUmøde4_Referat_nhb130514