Møde 5 SBi – Kbh SV 27/8 2013

Femte medlemsmøde afholdt som workshop på SBI, København SV.
Workshoppen omhandlede cuneco projekt 17021, som gennemføres af melemmer af BVU*net, og havde til formål at igangsætte projektet, samt drøfte alternative muligeheder og evt. ændringsforslag.

Tidspunkt
Tirsdag den 27. august 2013 klokken 13:00-16:00

Dagsorden
BVU medlemsmøde05 -_dagsorden

Referat
BVUmedlemsmøde 5 - referat