Møde 6 Aalborg (DDD) 18/4 2012

Forfatter: Christian Bolding

Mødet blev afholdt  den 18/4 2012, kl. 10:00-14:00 på UCN, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, Center for Byggeri & Business UCN, Lokale 305, med Kaj A. Jørgensen (AAU) og Mads Carlsen (UCN) som vært.

Temagrupper: Der blev givet en status for temagruppe 1, 2, 3 og 4, og det blev vedtaget, at de fortsætter deres arbejde med formulering af indhold, opbygge et samarbejdsnetværk og forslag til finansiering.

Udvalg: Der blev givet en status for udvalg 1, 3, 4, 5 og 6 og der blev oprettet et nyt udvalg 7 – “Ophavsret for udvikling”.

Projekter:  Der blev givet en status for projekt 1, 2 og 3.

Medlemsindmelding: På mødetidspunktet var der 16 tilmeldte medlemmer og 1 interessentmedlem (enkeltmandfirma). Der er udarbejdet en medlemsliste.

Koordineringsrådet: Næste KR7 møde er fastlagt til den 28. august, kl. 10.00 – 14.00 – hos BSi i Sydhavnen i København.

Dagsorden for mødet den 18.04.12 i Aalborg:

KR6 Aalborg 120418 Dagsorden nhbchb120411_rev

Referat af mødet den 18.04.12 i Aalborg:

KR6_Aalborg_120418_Referat_nhbchb120608