Møde 1 Lyngby 13/1 2011

13 jan 2011 - 10:00

27 personer repræsenterende 16 videns- og uddannelsesinstitutioner deltog i det stiftende møde for BVU*net. Mødet blev afholdt den 13/1 2011 på DTU efter flere måneders indledende samarbejde.

En anledning til stiftelsen af BVU*net var bl.a. et udbud fra
Erhvervs- og Byggestyrelsen om ’Videncenter for produktivitet og digitalisering’, som havde ansøgningsfrist den 15/6 2010. Udbuddet blev vundet af et konsortium med bips som projektleder. BVU*net indgår heri som den aktør, der skal sørge for at videncentrets resultater indarbejdes i uddannelserne.

Videncenter for
produktivitet

På mødet blev godkendt en samarbejdsaftale mellem
institutionerne, der skal være det formelle grundlag for institutionernes indmelding i BVU*net. Medlemsskab af BVUnet.dk

På mødet blev desuden valgt de 10 medlemmer til
Koordineringsrådet, som er BVU*nets styrende organ, og som repræsenterer de fem kategorier af institutioner i BVU*net:

 1. Arkitektbranchens
  forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 2. Ingeniørbranchens
  forsknings- og uddannelsesinstitutioner”
 3. Erhvervsakademier,
  VIA / UC og professionshøjskoler inkl. sekretariater
 4. Erhvervsuddannelsescentre
  og byggeriets uddannelsessekretariater
 5. Forsknings- og
  Vidensinstitutioner samt Vidensformidlingsinstitutioner

110113 Medlemsmøde 1 Referat

Referat af stiftelsesmøde 2011-01-13

Stifterne af BVU*net på DTU i Lyngby den 13. januar 2011 (foto: Jan Karlshøj)

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

Du skal være tilmeldt BVU*net for at tilmelde dig møder.Tilmeldte: