Medlemsmøder

BVU*net afholder mindst 2 årlige medlemsmøder for medlemmer og deres samarbejdsparter. Det ene møde afholdes umiddelbart efter sommerferien og det andet i januar. Datoerne meddeles senest 1 måned inden mødet, og dagsorden fremsendes senest 2 uger inden mødet. Punkter til dagsorden sendes til sekretariatet senest 3 uger inden mødet.

Indhold og konklusioner fra møderne vises under de enkelte medlemsmøder, hvor der også er links til indbydelse, baggrundnotater, præsentationer og referat.

Tilmelding til medlemsmøderne kan ske under Kommende møder, som vises i højre kollonne på hjemmesiden.