Samarbejdsaftale

Ved stiftelsen af BVU*net den 13. januar 2011 blev BVU*nets samarbejdsaftale godkendt. Samarbejdsaftalen er indgået mellem stifterne af BVU*net, og den er grundlaget i medlemskabet af BVU*net. Det forventes, at den skal opdateres senest den 31. marts 2012, når organisationen og erfaringerne med samarbejdet er kommet bedre på plads.

I samarbejdsaftalens § 4 ’Mission og Vision’ skrives bl.a.:

“BVU*nets mission er at fremme paradigmeskiftet mod digitalisering af byggeriet, gennem et fællesgavnligt samarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. BVU*net ønsker at fremme paradigmeskiftet for at dette skifte kan øge byggeriets produktivitets-, konkurrence- og effektiviseringsevne.”

I § 6 ’Organisation’ beskrives de 5 kategorier af videns- og uddannelsesinstitutioner, som kan være medlem af BVU*net. BVU*net ledes af et Koordineringsråd (KR), der består af 2 repræsentanter fra hver af disse 5 kategorier. KR ledes af en formand, som repræsenterer BVU*net udadtil. KR støttes af et sekretariat med én deltidsansat faglig sekretær.

BVU Samarbejdsaftale 20110113

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen