Indmeldelse

Det er muligt for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner at blive optaget og indgå som deltagere i netværkssamarbejdet BVU*net. Ligeledes kan organisationer, der i udlandet har anerkendelse som en videns- og uddannelsesinstitution også deltage.

Indmeldelse i netværkssamarbejdet BVU*net sker ved udfyldelse af BVU*nets Indmeldelsesblanket. Den sendes i underskreven stand til BVU*nets sekretariat. Institutionen underskrift samtidig samarbejdsaftale for BVU*net, som er vedhæftet indmeldelsesblanketten.

BVU Indmeldelsesblanket 2011.08.18

Ved tilmeldingen opkræves kontingent for det aktuelle år. Kontingent for året 2012 opkræves omkring årsskiftet 2011/12, og det forventes at blive på 5.000 kr. pr. institution. Men det skal først besluttes på  medlemsmøde. Opkrævningen sendes fra SBi, der administrerer økonomien for BVU*net.

Udmeldelse sker senest med 3 måneders varsel til årsskiftet ved skriftlig anmodning til BVU*nets sekretariat ved Christian Bolding, Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj eller på e-mail christianbolding@christianbolding.dk.

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen