Historisk baggrund

Aktiviteter til fremme af byggeriets produktivitet og digitalisering har nydt meget opmærksomhed i de senere år, men uden at byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner har været en direkte part i disse aktiviteter.

Byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner er traditionelt de parter, der formidler den nyeste viden i forbindelse med byggeriets uddannelser, og som gennemfører de opgraderinger, der er påkrævet i en udviklingsdreven byggesektor.

I starten af 2010 spirede de første tanker om at etablere et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. I marts 2010 samledes de første institutioner sig til et sonderende møde, og det er siden blev efterfulgt af egentlige planlægningsmøder, hvor flere og flere videns- og uddannelsesinstitutioner har ønsket at deltage.

Tanken om et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, blev mødt med stor interesse, og den 13. januar 2011 etableredes samarbejdet på et stiftende møde på DTU.

110113 Møde 1 Referat

I 2011 vil der blive arbejdet med den praktiske etablering af BVU*net, med organisationsopbygningen og med indmeldelse af medlemmer. Desuden vil der blive arbejdet med etablering af temagrupper og formulering af projekter, der ud over medlemskontingentet skal skabe det økonomiske grundlag for BVU*net.

Forfatter: Christian Bolding