Formål og vision

Det er BVU*nets formål at styrke og koordinere forskning, undervisning og formidling til fremme af produktivitet, digitalisering og kvalitetsudvikling i byggesektoren, og at sikre at denne viden forankres lokalt i byggeerhvervet og i grund- og efteruddannelser. Det skal blandt andet ske gennem vidensdelende aktiviteter og etablering af fælles begreber og terminologier, hvor man er tæt på byggeriet udvikling, beslutninger og daglige drift.

Det er BVU*nets formål at netværkssamarbejde om praktisk vidensdeling, og gennem fælles aftaler og ansøgninger på området at skabe og gennemfører projekter til nytte for byggeriet og til forbedring af uddannelserne.

Ligeledes er det BVU*nets formål at deltage i den kommende udvikling i ’Videncenter for produktivitet i byggeriet – cuneco’. To af parterne i Videncentret – DTU Byg og Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen – er observatører i BVU*nets Koordineringsråd.

Det er BVU*nets vision:
- At styrke netværksdeltagernes kompetencer og muligheder for at tilbyde læring og uddannelse til lærlinge, bygningsarbejdere, studerende og byggeriets parter gennem samarbejde og fælles indsats.
- At styrke netværksdeltagernes formidling, forskning, innovation og udvikling gennem samarbejde og fælles indsats.

Nærmere herom kan ses BVU*nets samarbejdsaftale.

BVU Samarbejdsaftale 20110113

Forfatter: Christian Bolding