Medlemmer

BVU*net arbejder med Forskning, Uddannelse og Formidling indenfor institutionssøjlen:
1. Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet “Arkitekt- og designskoler”
2. Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet “Universiteter og ingeniørhøjskoler”
3. Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede sekretariater kaldet “Erhvervsakademier og professionshøjskoler”
4. Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater – kaldet “Erhvervsrettede uddannelser”
5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutioner-ne – kaldet “Vidensinstitutioner”.

Det er muligt for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner at blive optaget og indgå som deltager i netværkssamarbejdet BVU*net. Ligeledes kan organisationer, der i udlandet har anerkendelse som videns- og uddannelsesinstitution, indgå som deltager i netværkssamarbejdet BVU*net.

Se nærmere herom i samarbejdsaftalen BVU Samarbejdsaftale 20110113