Opgaveliste

BVU*net arbejder for at styrke det tværfaglige samarbejde og samordning af de enkelte videns- og uddannelsesinstitutioners kompetencer, og det gøres ved at lægge gode og inspirerende rammer for samarbejde.

Koordineringsrådet har derfor valgt at offentliggøre BVU*nets opgaveliste over igangværende initiativer. Opgavelisten viser, hvilke initiativer der er igangsat på de enkelte møder, og hvilke der er blevet afsluttet og deres resultater. Opgavelisten er også en kort dagbog over, hvad der løbende sker i de enkelte initiativer, og hvem der er talsmand og tovholder for initiativerne.

Opgavelisten er derfor både et internt styringsværktøj i BVU*net, men lige så vigtigt også et formidlingsværktøj om samarbejde og udvikling af byggeriet. Koordineringsrådet håber, at opgavelisten kan være til inspiration for igangsættelse af nye initiativer og til udbygning og målretning af eksisterende. Opgavelisten er derfor BVU*nets invitation til samarbejde om byggeriet effektivisering, digitalisering og kvalitetsudvikling.

BVU KR-opgaveliste nhb110701

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen