Forretningsorden

BVU*net har udarbejdet en forretningsorden for medlemsmøder i BVU*net og arbejdet i Koordineringsrådet og sekretariatet. Medlemsmøderne er BVU*nets øverste organ og de indkaldes regelmæssigt af Koordineringsrådet. Koordineringsrådet (KR) består af 10 stemmeberettigede medlemmer, 2 observatører uden stemmeret og en sekretær. KR er den daglige ledelse af BVU*net, som har sekretariatet (SEK) som sin støtte. SEK varetages af sekretæren med støtte fra formanden. Arbejdet i sekretariatet omfatter støtte til medlemsmøder BVU*net og KR samt den ind- og udadrettede kontakt til medlemmer og samarbejdsparter. I forretningsordenen beskrives også arbejdet i udvalg og temagrupper som er omdrejningspunktet for det faglige samarbejde i BVU*net.

BVU Forretningsorden 2011.08.18

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen