Møde 7 København (SBi) 28/8 2012

Forfatter: Christian Bolding

Mødet blev afholdt  den 28/8 2012, kl. 10:00-14:00 på SBi, Frederikskaj 12, 2. sal, lokale 2.1.066, 2450 København SV., med Niels haldor Bertelsen som vært.

Temagrupper: Der blev givet en status for temagruppe 1, 2, 3 og 4, og det blev vedtaget, at de fortsætter deres arbejde med formulering af indhold, opbygge et samarbejdsnetværk og forslag til finansiering.

Udvalg: Der blev givet en status for udvalg 1, 3, 4, 5, 6 og 7.

Projekter:  Der blev givet en status for projekt 1, 2 og 3.

Medlemsindmelding: På mødetidspunktet var der 19 tilmeldte medlemmer og 1 interessentmedlem (enkeltmandfirma). Der er udarbejdet en medlemsliste.

Medlemsmøde: Det blev besluttet at indkalde til et medlemsmøde, den 15.11.2012, hos SBi i Sydhavnen.

Stiftende Generalforsamling: Det blev besluttet at indkalde til en stiftende gerenalforsamling, den 15.11.2012 hos SBi i Sydhavnen, for at få etableret BVU*net som en frivillig forening

Koordineringsrådet: Næste KR8 møde er fastlagt til den 27. februar, kl. 11.00 – 15.00 – hos EAL i Odense.

Dagsorden for mødet den 28.08.12 i København:

KR7 KBH_SYD_120828 Dagsorden chb1_15-08-12

Referat af mødet den 28.08.12 i København:

KR7 KBH_SYD_120828_REFERAT_31-08-12