Møde 5 Aarhus 2/2 2012

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen
Mødet blev afholdt  den 2/2 2012, kl. 10:00-14:00 på Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C med Per Kortegaard som vært.

Temagrupper: Der blev givet en status for temagruppe 1, 2, 3 og 4, og det blev vedtaget, at de fortsætter deres arbejde med formulering af indhold, opbygge et samarbejdsnetværk og forslag til finansiering. Deadline for arbejdes ønskes udskudt 1 år til med seneste afslutning af planlægningen den 31/3 2013.

Udvalg: Der blev givet en status for udvalg 1, 3, 4, 5 og 6. Udvalg 3 ‘DOB undervisning’: Man er ved at implementere DOB i bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, og undervisningsmaterialet vil kunne bruges af andre skoler. Udvalg 4 ‘Tænketank’: Notat om innovation og produktivitet fra BVU*net er sendt tænketanken, og næste møde den 19/3 2012 omhandler energirenovering. Udvalg 4 ‘BUNK’: BUNK invitere medlemmer af BVU*net til workshop den 29/2 2012 i København til drøftelse af byggeriets udvikling.

Projekter:  Der blev givet en status for projekt 1, 2 og 3. Projekt 1 ‘cuneco’: Flemming Vestergaard og BVU*net vil sammen med cuneco nu gå i gang med at planlægge rammer og indholdet af projekt vedrørende ‘Uddannelse’ og ‘Implementering i virksomheder’. Projekt 2 ‘Build Up Skills’: Ansøgning fra Energistyrelsen er blevet bevilget af EU, projektet er sat igang, Byggeriets Uddannelse er med i styregruppen, BVU*net deltager i følgegruppen. Projekt 3 ‘Renoveringsuddannelse’: BVU*net tilbyder samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforening om en analyse af uddannelsestilbud i bygningsrenovering.

Medlemsindmelding: Invitation til medlemsskab af BVU*net udsendt i januar 2012 til både institutioner og enkeltpersoner. SBi vil på vegne af BVU*net snarest udsende kontingentopkrævning for 2012.

Samarbejdsaftale: Samarbejdsaftalen af 13/1 0211 for medlemsskab af BVU*net udløber 31/3 2012. Koordineringsrådet ønsker den forlænget med 1 år til 31/3 2013, samtidig med at organisationen fastholdes. Sekretariatet udsender en allonge til aftalen til medlemskredsen.

Medlemsmøde 3: Mødet ønskes flyttet til 15/5 2012, kl. 10-16. Mødet afholdes på Teknologiske Institut i Tåstrup.

Regnskab for 2011: Regnskabet blev fremlagt og godkendt af Koordineringsrådet.

Koordineringsrådet: Næste møde i rådet afholdes onsdag den 18/4 2012, kl. 10-14 i Aalborg hos UCN.

Referat af mødet den 02.02.12 i Aarhus:

KR5 Aarhus120202 Referat nhbchb120208 (2)

Bilag til referat af mødet den 02.02.12 i Aarhus:

Bilag1-18_KR5 Aarhus_120202_ChB_24-02-12