Møde 3 Ålborg 18/8 2011

Møde 3 i Koordineringsrådet er aftalt til torsdag den 18. august 2011, kl. 10- 14 i Aalborg hos AAU. Til mødet er foreslået følgende dagsorden:

  1. Indledning, dagsorden og referat
  2. Administration, drift og formidling
  3. Samarbejde i og mellem institutionssøjlerne
  4. Tværfaglige samarbejder i BVU-temagrupper
  5. Samarbejdet med Videncenter for Produktivitet
  6. Konklusion, næste møder og eventuelt

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen

KR3 Aalborg110818_Dagsorden nhb-ChB_110705

KR3 Aalborg110818_FORSLAG til REFERAT_ChB_22-09-11