Møde 1 Odense 15/3 2011

Møde 1 i Koordineringsrådet blev afholdt tirsdag den 15. marts 2011, kl. 10-14 i Odense på Syddansk Erhvervsskole. På mødet blev bl.a. drøftet følgende forhold:

–    Godkendelse af samarbejdsaftale af 13/1 2011

–    Valg af formand og sekretær og konstituering af Koordineringsrådet

–    Samarbejde og opgaver i hver af de fem institutionskategorier

–    Samarbejdet med Videncenter for produktivitet om følgende delprojekter:

  1. Klassifikation
  2. Egenskabsdata
  3. Informationsniveauer
  4. Opmålingsregler
  5. Implementering i BVU
  6. Regional forankring af standarder, afprøvning og uddannelse.

Referat – Rådsmøde 1 2011.03.15 i Odense

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen