Møde 2 Tåstrup 6/5 2011

Møde 2 i Koordineringsrådet blev afholdt fredag den 6. maj 2011, kl. 10-14 i Tåstrup på Teknologisk Institut. På mødet blev bl.a. drøftet følgende forhold:

–    Forretningsorden for BVU*net

–    Hjemmesiden www.BVUnet.dk og projektweb

–    Indmeldelse af medlemmer i BVU*net

–    Forslag fra UCN om fælles softwareindkøb og filnavngivning

–    Forslag fra Byggeriets Uddannelse om EU-projekt om energiuddannelser

–    Forslag fra KEA om samarbejde om BIMbyen.dk

–    Etablering af BVU-temagruppe om informationsniveauer

–    Etablering af BVU-temagruppe om bygningsdelsinformationer

–    Etablering af BVU-temagruppe om egenskabsinformationer

–    Etablering af BVU-temagruppe om regional forankring

–    Finansiering af sekretariat og aftale med Videncenter for produktivitet

Referat – Rådsmøde 2 2011.05.06 i Tåstrup

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen