Rådsmøder

Koordingeringsrådet (KR) er BVU*nets styrende organg, der fremlægger organisationsforslag, igangsætter aktiviteter og koordinerer samarbejdet mellem medlemmerne. KR har 10 faste medlemmer, 2 observatører og en sekretær.

Koordineringsrådet afholder mindst 3 møder pr. år. Rådsmøderne indkaldes skriftlig med dagsorden senest 2 uger før rådsmødet, og der føres beslutningsreferat over rådsmøderne.  Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Der kan inviteres eksterne personer, gæster, samarbejdsparter og oplægsholdere til møder i KR, som ikke er medlem af KR, hvis KR eller formanden har godkendt det.

Referater, baggrundsmaterial og referater fra møderne ligger under hvert rådsmøde, som er åben for Koordineringsrådets medlemmer. Referater fra rådsmøderne er tilgængelig for alle, men undtagelse af punkter der rummer fortrolige oplysninger om personer og virksomheder.

Nærmere om rådsmødernes ledelse kan findes i forretningsordenen.

BVU Forretningsorden