Koordineringsrådet

BVU*nets koordineringsråd er nedlagt i forbindelse med BVU*nets overgang til forening.
Koordineringsrådets arbejde er overtaget af BVU*net bestyrelse.

Koordingeringsrådet (KR) var BVU*nets styrende organg, der fremlagde organisationsforslag, igangsætter aktiviteter og koordinerer samarbejdet mellem medlemmerne. KR bestod af 2 medlemmer fra hver af de fem kategorier af videns- og uddannelsesinstitutioner og 2 observatører fra Videncentret fra produktivitet.

Forældet BVU forretningsorde gældende for koordineringsrådet

På møde 1 i KR den 15. marts 2011 konstituerede rådet sig med Niels Haldor Bertelsen som formand, Christian Bolding som sekretær og med følgende medlemmer for hver af de fem institutionskategorier:

Arkitekt- og designskoler

1. Lars Klint, Kunstakademiets Arkitektskole

2. Elsebeth Terkelsen, Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen

Universiteter og ingeniørskoler

3. Jan Karlshøj, DTU-Byg

4. Kaj A. Jørgensen, Aalborg Universitet, Institut for mekanik og produktion

Erhvervsakademier

5. Gunnar Eriksen, VIA University College, Horsens

6. Claudio Testa, KEA – Københavns Erhvervsakademi

Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater

7. Jan Ejlerskov Petersen, Byggeriets Uddannelser

8. Erik Ploug Sørensen, Syddansk Erhvervsskole, Odense

Vidensinstitutioner

9. Niels Haldor Bertelsen, SBi

10. Asbjørn Levring, TI Teknologisk Institut

Observatører uden stemmeret fra Videncentret

11. Christian Koch, Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen

12. Flemming Vestergaard, DTU-Byg

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen