Møde 6 SBi – Kbh SV 27/11/2013

6. medlemsmøde afholdt som workshop på SBI, København SV.
Workshoppen omhandlede cuneco projekt 17021, som gennemføres af melemmer af BVU*net.

Workshoppen havde til formål at give en status over projektets aktiviteter og drøfte planer for de kommende aktiviteter.

Der var desuden statusopdatering fra cuneco og indlæg fra Betech Data og KEA.

Dagsorden
Workshop 2 131127 Dagsorden

Referat
BVUmedlemsmøde 6 131127 REFERAT

Bilag til referat
Betech Data Spine projekt
KEA Delprojekt 701_Præsentation til BVU_NET