Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, i marts måned og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 21 dage før generalforsamlingen finder sted.

Hvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af 2 repræsentanter. Navnene på disse repræsentanter skal meddeles bestyrelsen inden generalforsamlingens påbegyndelse.