Bestyrelsesmøde 03 – 27/08/2013

3. Bestyrelsesmøde afholdt hos SBi, København SV
På dagsordenen var punkter om overdragelse af sekretariat, herunder også hjemmeside, regnskab, budget og foreningens økonomi. Derudover orientering fra uddannelserne, opfølgning på projekter, temagrupper og udvalg.

Bestyrelsesmøde 03 – dagsorden

Bestyrelsesmøde 03 – referat