Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Se yderligere information om mødernes gennemførsel i forretningsordenen. Forretningsorden for bestyrelsen i foreningen BVU*net

Dagsordener og referater fra møderne er tilgængelige for alle på bvunet.dk, dog med undtagelse af punkter, der indeholder fortrolige oplysninger om personer eller virksomheder.