Sekretariat

Arkitekt Daniel Tissot Skafte er sekretær på deltid for bestyrelsen og BVU*net.

Sekretæren har den daglige kontakt til medlemmerne i bestyrelsen, BVU*nets medlemmer og eksterne samarbejdsparter. Sammen med formanden udgør det BVU*nets sekretariat (SEK). Sekretæren har også ansvar for den daglige drift, herunder bogføring, regnskab og kontingentopkrævning i samarbejde med kassereren samt vedligehold af foreningens hjemmeside i samarbejde med webmaster.

Daniel Tissot Skafte kan kontaktes på mobil 20 41 88 95, e-mail  daniel.skafte@kadk.dk
eller på adressen:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Arkitektskolen
Philip de Langes Allé 10
DK-1435 København K

Bestyrelsens formand,Lars Klint, kan kontaktes på mobil 4170 1989 eller lars.klint@kadk.dk