Vedtægter og forretningsorden

Foreningens vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. november 2012

Foreningen BVU*net_Vedtægter_af 15.11.2012

Forretningsordenen for BVU*nets bestyrelse er fastsat af bestyrelsen selv i henhold til BVU*nets vedtægter. Forretnngsordenen opstiller retningslinjer for bestyrelsens arbejde, ansvar, afholdelse af bestyrelsesmøder mv.

Forretningsorden for bestyrelsen i BVU*net