Bestyrelsen

Foreningen BVU*nets styrende organ er bestyrelsen, der varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen har10 valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen har tilknyttet et sekretariat.

Bestyrelsens sammensætning

Arkitekt- og designskoler

Lars Klint, formand – KADK, Arkitektskolen
Per Kortegaard - Arkitektskolen Aarhus

Universiteter og ingeniørhøjskoler

Jan Karlshøj, kasserer – DTU-Byg
Kjeld Svidt – AAU, Institut for Byggeri og Anlæg

Erhvervsakademier og professionshøjskoler

Tom Frostgaard, næstformand – Erhvervsakademiet Lillebælt
Jacob Holm Guldvang – UCN

Erhvervsrettede uddannelser

Jan Ejlerskov Petersen – Byggeriets Uddannelser
Martin Lyhne Holmgaard – Herningsholm Erhvervsskole

Vidensinstitutioner

Niels Haldor Bertelsen – SBi
Peter Hauch – Arkidata