Aktiviteter

BVU*net er et fagligt netværkssamarbejde mellem byggeriets videns-, uddannelses- og forskningsinsitutioner/-institutter. Det faglige arbejde er grundlaget for at kunne udvikle og drive gode og tidssvarende uddannelser på alle niveauer i branchen. Ydermere er nye veluddannede kandidater en forudsætning for en positiv udvikling hos byggeriets forskellige parter.

Der har været bred tilslutning til at det faglige arbejde primært rettes mod en højnelse af kvalitet og produktivitet i udviklingen omkring digitaliseringen af byggeriet.

Menupunktet aktiviteter indholder information om temagrupper, projekter og udvalg under BVU*net.