Forside

BVU*net er en åben forening for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner, som skal styrke forskning, undervisning og formidling indenfor produktivitet, digitalisering og kvalitetsudvikling i byggesektoren. BVU*net skal medvirke til, at denne viden forankres lokalt i byggeerhvervet og i grund- og efteruddannelser, så byggeriets effektivitet og kvalitet forbedres.

BVU*net blev stiftet i 2011 og har som målsætning at etablere og udvikle et tæt samarbejde mellem foreningens medlemmer. Dette er nærmere udtrykt i den oprindelige Samarbejdsaftale af 13. januar 2011. Foreningen BVU*net ledes af en bestyrelse med et tilknyttet sekretariat. Vedtægter og forretningsorden mv. kan ses på siderne Organisation og Medlemmer.

BVU*net er et dansk historisk samarbejde og alle medlemsberretigede institutioner/institutter opfordres til medlemskab af foreningen, så den kan optræde med størst mulig styrke og til gavn for byggebranchen.

Samarbejdet i BVU*net omfatter i høj grad bestræbelser for at forbedre uddannelserne (se siden Uddannelser) i fem central uddannelsesområder. Dette søges opnået gennem en række udviklingsaktiviteter i temagrupper, projekter og udvalg.
Se nærmere herom på siden Aktiviteter.